เริ่มต้นกับ micro:bit

ให้นักเรียนศึกษาคลิปวิดีโอนี้ก่อนเริ่มใช้งาน micro:bit

https://www.youtube.com/watch?v=fSLu7DrYQyw&feature=youtu.be

เว็บไซต์เข้าไปใช้งาน
https://makecode.microbit.org/